Capsella!

Wir sind ein privates Unternehmen mitlangjähriger Erfahrung. Auf dempolnischen Markt in der Industriearbeiten wir von 1998. Wir spezialisieren uns auf Kunststoffe, Verarbeitung, wirhaben einen modernen Maschinenpark, unsere Produkte sind von hoher Qualität und Präzision. Wir haben eine breite Palette von Produkten. Gewissenhaftigkeit, Präzision und Pünktlichkeit ist unser Motto. Durchinnovative Lösungen und ein außergewöhnliches Anliegen für unsere Kunden unser Unternehmen genießt einen guten Ruf für viele Jahre laden wir Sie zur Zusammenarbeit ein!

Entdecken Sie unsere Produkte!

Wo wir sind!

Unsere Zertifikate

RPLD.02.03.01-10-0003/17-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt: Rozbudowa infrastruktury produkcyjnej w celu wdrożenia na rynek innowacyjnych wkładów filtracyjnych

"Celem projektu jest zastosowanie innowacji w firmie „Capsella" poprzez realizację inwestycji, która prowadzi do wzmocnienia zdolności rozwojowych firmy oraz wprowadzenia na rynek wysokiej jakości produktów. Takie działanie przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności i zaawansowania firmy na rynku międzynarodowym. Bezpośrednim rezultatem inwestycji będzie wdrożenie na rynek trójfunkcyjnych wkładów filtracyjnych do wody i powietrza dzięki zastosowaniu innowacji produktowej i wdrożeniu wyników własnych prac B+R. Wynikiem projektu będzie także utworzenie nowych miejsc pracy oraz zastosowanie technologii TIK prowadzących do przemian organizacyjnych w firmie. Projekt zakłada też wdrożenie rozwiązań ukierunkowanych na ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko.
Wartość projektu wynosi 2 636 505,00 zł, zaś wkład Funduszy Europejskich 1 175 411,25 zł".