Capsella!

We are a private company with many years of experience. On the Polish market in the industry we operate from 1998. We specialize in plastics processing, we have a modern machine park, our products are of high quality and precision. We have a wide range of products. Conscientiousness, precision and timeliness is our motto. Through innovative solutions and an extraordinary concern for our customers, our company enjoys a good reputation for many years. We invite you to cooperation!

Check out our offer!

Where we are!

Our certificates

RPLD.02.03.01-10-0003/17-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt: Rozbudowa infrastruktury produkcyjnej w celu wdrożenia na rynek innowacyjnych wkładów filtracyjnych

"Celem projektu jest zastosowanie innowacji w firmie „Capsella" poprzez realizację inwestycji, która prowadzi do wzmocnienia zdolności rozwojowych firmy oraz wprowadzenia na rynek wysokiej jakości produktów. Takie działanie przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności i zaawansowania firmy na rynku międzynarodowym. Bezpośrednim rezultatem inwestycji będzie wdrożenie na rynek trójfunkcyjnych wkładów filtracyjnych do wody i powietrza dzięki zastosowaniu innowacji produktowej i wdrożeniu wyników własnych prac B+R. Wynikiem projektu będzie także utworzenie nowych miejsc pracy oraz zastosowanie technologii TIK prowadzących do przemian organizacyjnych w firmie. Projekt zakłada też wdrożenie rozwiązań ukierunkowanych na ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko.
Wartość projektu wynosi 2 636 505,00 zł, zaś wkład Funduszy Europejskich 1 175 411,25 zł".